Ibnul Qayyim berkata bahwa pandangan mata yang haram akan melahirkan lintasan pikiran, lintasan pikiran melahirkan ide, sedangkan ide memunculkan nafsu, lalu nafsu melahirkan kehendak, kemudian kehendak itu menguat hingga menjadi tekad yang kuat dan biasanya diwujudkan dalam amal perbuatan (zina)

12 February 2008

Menuntut Ilmu

Abi Waqid Al-Laitsi ra berkata: "Pada suatu waktu Rasulullah saw sedang duduk di masjid, kemudian datang tiga kelompok manusia. Yang dua kelompok langsung mengahadap Rasulullah, dan satu di antaranya melihat tempat yang masih senggang dalam majlis, kemudian duduk. Dan yang satunya lagi duduk di belakang mereka. Sedangkan kelompok yang ketiga langsung pergi dan berpaling. Sesudah itu kemudian Rasulullah bersabda: "Maukah aku beritahukan kepadamu perihal tiga kelompok manusia itu? Yang satu kelompok mencari keridhaan Allah, maka Allah pun ridha kepada mereka. Yang satunya lagi malu kepada Allah, maka Allah pun malu kepada mereka. Sedangkan yang satunya lagi berpaling dan keridhaan Allah, maka Allah pun berpaling pula dari mereka." (HR. Bukhari, Muslim danTirmidzi).

Sahabat Jabir ra berkata, bahwa Rasulullah saw telah bersabda: "Ilmu ada dua macam: ilmu di dalam hati, maka itulah ilmu yang bermanfaat Dan ilmu dalam lidah, maka itulah hujah Allah kepada umat manusia." (HR. Khathib dan Ibnu Abdil-Bar)

No comments:

Post a Comment

Permata Hati-ku