Ibnul Qayyim berkata bahwa pandangan mata yang haram akan melahirkan lintasan pikiran, lintasan pikiran melahirkan ide, sedangkan ide memunculkan nafsu, lalu nafsu melahirkan kehendak, kemudian kehendak itu menguat hingga menjadi tekad yang kuat dan biasanya diwujudkan dalam amal perbuatan (zina)

05 February 2008

Pandangan Cinta

H. Harjianto

Salah satu sikap mulia dari anak adalah tatapan mata anak kepada wajah orang tua dengan pandangan cinta dan kasih sayang. Setiap anggota keluarga harus dapat mengindarkan diri dari ekspresi sinis atau praduga negatif.

Dari Ibnu Abas ra. Rasulullah SAW bersabda : “Seorang anak yang memandang kepada orang tuanya dengan pandangan cinta, akan dicatat Allah seperti amalan orang yang naik Haji Mabrur.” (H.R. Al-Baihaqi dan Ar-Rafi’i).

Dari ‘Aisyah r.a. Rasulullah bersabda : “Penglihatan pada tiga hal termasuk ibadah, yaitu melihat wajah ibu bapak, melihat Al-Musfah (Al Qur’an), dan melihat laut.” (H.R. Abu Na’im).

Kalau sekiranya anggota keluarga bersikap seperti ini tiap hari, insya Allah akan tercipta suasana kondusif penuh keramah-tamahan dan terhindar dari sikap apriori.

No comments:

Post a Comment

Permata Hati-ku