Ibnul Qayyim berkata bahwa pandangan mata yang haram akan melahirkan lintasan pikiran, lintasan pikiran melahirkan ide, sedangkan ide memunculkan nafsu, lalu nafsu melahirkan kehendak, kemudian kehendak itu menguat hingga menjadi tekad yang kuat dan biasanya diwujudkan dalam amal perbuatan (zina)

08 April 2008

Taziyah2

Kalimat Ta'ziyah

  1. Kalimat ta'ziyah yang disampaikan oleh utusan Rasulullah SAW saat putranya Usamah bin Zaid ra. meninggal dunia;"Milik ALLAH apa yang diambilNYA dan milikNYA pula apa yang diberikannya, dan segala sesuatu padaNYA mempunyai jangka waktu tertentu. Dari itu hendaklah kamu bersabar dan menabahkan hati".

  2. "Semoga ALLAH memberikan pahala yang besar, sifat sabar dan syukur kepada ALLAH. Ketahuilah jiwa, harta, keluarga adalah pemberian ALLAH yang nikmat. Diberikan agar dinikmati dengan gembira dan ditariknya kembali dengan imbalan pahala, dilimpahinya karunia, rahmat dan petunjukNYA. Maka bersabarlah dan janganlah kecewa. Karena kekecewaan atas musibah yang ALLAH berikan akan menghapus pahala. Ketahuilah, penyesalan itu tidak akan dapat menghidupkan orang yang sudah meninggal, tidak akan menghilangkan kesedihan dan dan tidak akan dapat menolak kematian".

(Fiqih Sunnah, Sayyid Sabiq)

No comments:

Post a Comment

Permata Hati-ku