Ibnul Qayyim berkata bahwa pandangan mata yang haram akan melahirkan lintasan pikiran, lintasan pikiran melahirkan ide, sedangkan ide memunculkan nafsu, lalu nafsu melahirkan kehendak, kemudian kehendak itu menguat hingga menjadi tekad yang kuat dan biasanya diwujudkan dalam amal perbuatan (zina)

19 February 2009

7 Macam Pahala

Dari Anas r.a. berkata bahwa ada tujuh macam pahala yang dapat dini'mati seseorang setelah wafatnya.


1. Siapa yang mendirikan masjid maka pahalanya akan mengalir selama masjid itu digunakan oleh orang untuk beramal ibadah di dalamnya.

2. Siapa yang mengalirkan air sungai selama ada orang yang minum darinya.

3. Siapa yang menulis mushaf ia akan mendapat pahala selama ada orang yang membacanya.

4. Orang yang menggali sumur selama ada orang yang menggunakannya.

5. Siapa yang menanam tanam-tanaman selama ada yang memakannya baik dari manusia atau burung.

6. Mereka yang mengajarkan ilmu yang berguna selama ia diamalkan oleh orang yang mempelajarinya.

7. Orang yang meninggalkan anak yang soleh dan selalu mendoakan kedua orang tuanya dan beristighfar untuknya

8. Anak yang selalu diajari ilmu Al-Qur'an maka orang yang mengajarnya akan mendapat pahala selama anak itu mengamalkan ajaran-ajarannya tanpa mengurangi pahala anak itu sendiri.Abu Hurairah r.a. berkata, Rasulullah S.A.W. telah bersabda : "Apabila telah mati anak Adam, maka terhentilah amalnya melainkan tiga macam:


1. Sedekah yang berjalan terus (Sedekah Amal Jariah)

2. Ilmu yang berguna dan diamalkan.

3. Anak yang soleh yang mendoakannya.

No comments:

Post a Comment

Permata Hati-ku